VLK – Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus — Nationell habilitering för barn och ungdom ry on vuonna 1953 perustettu yhdistys. VLK:n tarkoituksena on edistää keskus- tai ääreishermostoon sekä lihaksistoon liittyvistä syistä vammautuneiden lasten ja nuorten kuntoutusta, siihen liittyvää tutkimusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Samalla yhdistys tukee vammaisen lapsen ja nuoren oikeutta hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

Perinteikäs yhdistys uudisti nettisivujensa rakenteen moderniksi ja saavutettavaksi. Samalla uudistettiin yhdistyksen logo ja kirkastettiin sivuston visuaalinen ilme. Tärkeänä päämääränä oli myös sivuston mahdollisimman käyttäjäystävällinen päivittäminen.

– Olemme tyytyväisiä palveluun ja suunnittelutoimeksianto on hyvin onnistuneesti loppuunsaatettu, toteaa VLK:n hallituksen puheenjohtaja yliopettaja Salla Sipari ja suunnitteluun osallistunut tiimi.

Projektin toteutuksesta ja sivuston ylläpitopalveluista vastaa Kinestasis Oy / Veikko Anttila.