Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Kesällä 2016 tuli YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Suomea sitovaksi. Vaikka lapsen oikeuksien sopimus koskee yhdenvertaisesti myös vammaisia lapsia, on vammaisyleissopimus silti erittäin merkittävä vammaisten lasten kannalta. Tämä opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on syntynyt usean eri toimijan yhteistyönä. Oppaan tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää työskentelyssä lapsen kanssa, joka ei kommunikoi puheella. Tavoitteena on auttaa luomaan osallistavampia toimintakäytäntöjä eri tavoin kommunikoivien lasten kanssa. Mukana oppaan teossa on ollut sekä lapsi- että vammaisjärjestöjä.

Julkaisulla halutaan näyttää mallia, että on mahdollista tehdä verkkojulkaisu, joka on samalla sekä mielenkiintoinen että esteetön.

Julkaisu pyrkii noudattamaan WCAG-suosituksia niin paljon kuin mahdollista ja esimerkiksi kontrastit täyttävät WCAG AAA -luokituksen.

Oppaan visuaalinen ja tekninen suunnittelu: Veikko Anttila / Kinestasis Oy.