Lastensuojelu ja julkisuus -oppaan kansi

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea.
Ulkoasu: Kinestasis Oy
Lisätietoa ja linkki julkaisun verkkoversioon: Lastensuojelun Keskusliitto

Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat sosiaalialan ammattietiikka, lastensuojelulain henki, kuntalaki ja viranomaistoiminnan julkisuusperiaate.

Käytännön neuvojen lisäksi opas antaa aineksia pohdinnoille, mihin lastensuojelu tarvitsee julkisuutta. Oppaassa pohditaan miksi lastensuojelun ns. hiljaisuuden kulttuuri eli lastensuojelua verhoava salaperäisyys ja vaikenemisen ilmapiiri tulisi murtaa ja myös mitä hyvää julkisempi lastensuojelu voi tuoda koko alalle ja viime sijassa lastensuojelupalveluita tarvitseville kansalaisille.

Oppaan ovat Lastensuojelun Keskusliiton kanssa tuottaneet Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Mukana työssä ovat olleet myös Nuorten Ystävät, SOS-lapsikylä, Pelastakaa Lapset, Ehjä, Perhehoitoliitto, Espoon kaupunki ja Kotkan kaupunki.

Lastensuojelun Keskusliitto 2013.