Metropolia ammattikorkeakoulun LOOK-hankkeessa (Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa – lapsen edun arviointi) on julkaistu Lapsen Metkut -opas.

Lapsen Metkut (Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa) sisältää hankkeessa kehitetyt kolme lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavan kuntoutuksen toimintatapaa. Metkujen kehittämisessä on ollut mukana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavia lapsia, lasten vanhempia sekä kuntoutuksen ammattilaisia, kaikkiaan yli 400 kehittäjää.

Julkaisun visuaalinen ja tekninen suunnittelu: Veikko Anttila / Kinestasis Oy.